Nu skal virksomheder registrere LEI

I starten af januar 2018 blev der indført et nyt direktiv, som først og fremmest har betydning for virksomheder, der handler med værdipapirer. Ifølge direktivet skal fysiske eller juridiske personer, som gennemfører transaktioner, kunne identificeres ved hjælp af en LEI-kode.

Registrering

Det er forholdsvis enkelt at registrere en LEI, hvilket man gør via en LOU (Local Operating Unit). En LOU er en uafhængig webtjeneste, som er godkendt af LEI ROC til at udstede disse koder.

På udbydernes hjemmesider fremgår det, hvilke oplysninger der skal angives i ansøgningen, samt hvordan betalingen gennemføres. Først skal man betale selve registreringsafgiften. Derudover tilkommer der en årlig afgift på 2/3 af det beløb, som man betalte i registreringsafgift. Hvordan dette beløb skal betales fremgår også tydeligt ved registreringen.

Ventetid

Man skal som regel forvente en ventetid på 5-7 dage. Da loven trådte i kraft, var ventetiden dog væsentligt længere på grund af det store antal ansøgninger, som de modtog, så snart det blev muligt at ansøge.

Man behøver ikke nogen kode for at eje værdipapirer. LEI-koden er kun nødvendig, når man skal gennemføre en transaktion, så det haster altså ikke med at skaffe en kode, hvis man ikke forventer at gennemføre transaktioner i den nærmeste fremtid.

Undtagelse for enkeltmandsvirksomheder

Har man en enkeltmandsvirksomhed skal man ikke nødvendigvis have en LEI-kode. Hvis virksomheden ejer værdipapirer, kan man blive ved med at handle med dem uden at ansøge om en kode. Der findes dog ét tilfælde, hvor det er nødvendigt med en kode. Hvis man som enkeltmandsvirksomhed handler med derivatinstrumenter, skal man registrere en LEI. Det er dog ikke noget nyt for i år, men en regel, der blev indført for et par år siden. Denne regel gælder også for andre virksomhedsformer.

Har man en enkeltmandsvirksomhed, sker der altså ingen forandring, mens alle andre virksomhedsformer skal registrere en LEI for at kunne handle med værdipapirer.

Registrering kun nødvendig ved handel

En udbredt misforståelse er, at man skal skynde sig at registrere en LEI, hvis man driver en virksomhed, der ejer værdipapirer. Sådan forholder det sig dog ikke. LEI er kun nødvendigt, når der handles med værdipapirer, eftersom denne kode identificerer de parter, der er involveret i handlen. Derfor kan man sagtens vente med registreringen, indtil man bestemmer sig for at købe eller sælge værdipapirer. Man skal dog regne med, at det tager omtrent en arbejdsuge at få en kode, så man kan gennemføre handler.   

Ved at vente med registreringen undgår man at betale den årlige fornyelsesafgift i de år, hvor man ikke handler med værdipapirer.

Læs mere: https://www.leikode.net.

21 Dec 2018

I denne blog skriver vi om virksomhedsdrift og international handel, forskellige juridiske problemstillinger, man kan støde på, samt bogføring og administration for forskellige former for virksomhed.