Virksomhedsdrift & international handel

Udbud

Når man vil handle med offentlige virksomheder, er det en god idé at sætte sig ind i udbudsloven – dels for at sikre sig, at man overholder de gældende lovkrav og dels for at få den bedst mulige pris, når man skal købe varer eller tjenester.

Når det offentlige skal købe varer eller tjenester, kalder man det normalt for offentlige indkøb, eftersom det sker for offentlige midler (skattekroner). Men også i den private sektor kan virksomheder vælge en udbudsproces for at sikre sig den mest fordelagtige aftale.

Det kan foregå som et offentligt udbud eller et begrænset udbud. Et begrænset udbud indeholder klare specifikationer for den vare eller tjeneste, man søger. De virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, kan indsende deres tilbud inden for tilbudsfristen, hvorefter ansøgningerne åbnes og sammenlignes, inden der træffes en beslutning.

Hvis man i stedet vælger en offentlig udbudsproces, registreres de tilbud, som de interesserede virksomheder indsender, så konkurrerende virksomheder har mulighed for at tage stilling til, om de kan komme med et bedre tilbud. Det kan give udbyderen store fordele, eftersom konkurrencen mellem aktørerne presser dem til at tilbyde så gode tjenester som muligt til en så god pris som muligt.

I forbindelse med offentlige indkøb vælger man ofte en begrænset udbudsproces for at undgå, at der opstår situationer med inhabilitet, og at aktører indsender tilbud med vilkår, som de efterfølgende ikke kan leve op til.

For private aktører kan det derimod være en fordel at vælge en offentlig udbudsproces for at få de bedst mulige forudsætninger for at forhandle med de forskellige interessenter.

Når man køber tjenester, er det defineret sort på hvidt, hvilke krav der stilles, og hvilket serviceniveau der skal opretholdes. For eksempel kan man stille krav om, at bemandingsfirmaer altid har adgang til vikarer for at forhindre, at vigtige opgaver ikke bliver udført i tilfælde af sygdom.

Investering i værdipapirer

Man kan altså spare en masse penge og opnå et bedre serviceniveau ved at sende tjenester og varer i udbud, men som virksomhed bør man også overveje at geninvestere en del af sin kapital i værdipapirer. Ved hjælp af fonde eller andre investeringsformer, der skaber en buffer, kan man opbygge en solid polstring for at beskytte sig selv mod udsving i indtjeningen.

Hvis man skal handle med værdipapirer i sin virksomhed, er det vigtigt at have styr på de såkaldte LEI-koder. En LEI-kode har til formål at identificere de forskellige parter i finansielle transaktioner, så de kan spores. Det gør man for at forebygge hvidvask i forbindelse med international handel.

Systemet kan virke lidt bøvlet i starten, og derfor findes der nu konsulentfirmaer, der har specialiseret sig i at udstede og håndtere disse koder. De kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken dokumentation forskellige typer transaktioner kræver.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]

I denne blog skriver vi om virksomhedsdrift og international handel, forskellige juridiske problemstillinger, man kan støde på, samt bogføring og administration for forskellige former for virksomhed.